Kraków się oczyszcza

Biorąc pod uwagę wywóz odpadów Kraków wydaje się miastem dobrze zorganizowanym. Na terenie miasta rozstawione są pojemniki do selektywnego zbierania odpadów (600 punktów). Wszystkie odpady zebrane w tym systemie wywożone są do sortowni, gdzie są oczyszczane .
Wysegregowane odpady zostają powtórnie przesortowane i dzielone na odpowiednie grupy (szkło kolorowe, szkło bezbarwne, metal, plastik, papier), potem prasowane, magazynowane, po czym trafiają do firm zajmujących się recyklingiem.
Istnieją też Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOKI), w których każdy mieszkaniec Krakowa może oddać nieodpłatnie odpady problemowe, tj. wielkogabarytowe, sprzęt RTV i AGD, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) gruz i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, tetrapaki).
W przyszłości takich punktów ma być więcej.

Chcesz znaleźć naszego bloga, to wpisz w Google
herbata zielona sklep online
herbata sklep internetowy
zielona herbata sklep online
przyprawy kuchenne

sitemap