Oczyszczanie ścieków Poznań

Oczyszczanie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są bardzo dobrym rozwiązaniem w miejscach, w których nie ma bezpośredniego podłączenia kanalizacyjnego. Ich zaletą jest konieczność opróżniania ok. jeden raz na rok, co w porównaniu do klasycznego szamba wypada nader korzystnie.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków dzielą się na oczyszczalnie biologiczne oraz ekologiczne. Oczyszczalnia biologiczna różni się od ekologicznej tym, że w biologicznej procesy tlenowego i beztlenowego rozkładu przebiegają w jednej komorze, natomiast w oczyszczalni ekologicznej w dwóch komorach.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków zaczęły pojawiać się w Polsce pod koniec lat dziewięćdziesiątych, razem z zaostrzającymi się normami czystości wód. Obecnie przydomowe oczyszczalnie ścieków są rekomendowane głównie podczas budowy nowego domu, jednak należy się spodziewać, że zaczną one również wypierać istniejące już szamba.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków są ekonomicznie bardziej opłacalne od starszych rozwiązań. Chociaż koszt instalacji jest większy to skumulowane koszty wywozu odpadów zdecydowanie przemawiają na korzyść oczyszczalni.

sitemap