Pozwolenie zintegrowane Poznań

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane jest potrzebne dla firm, które mogą zanieczyszczać środowisko. W Polsce to pozwolenie obowiązuje od 2001 roku, natomiast w Unii Europejskiej od 1996 roku.
Pozwolenie zintegrowane jest związane z każdym działaniem, które może mieć negatywny wpływ na środowisko. Celem tego pozwolenia jest zastąpienie pozwoleń sektorowych. Do pozwoleń sektorowych zaliczamy pozwolenia związane z emisją gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi, wytwarzaniem odpadów, pozwolenie wodnoprawne związane z poborem wód.
Posiadanie pozwolenia zintegrowanego zwalnia z obowiązku posiadania pozwoleń sektorowych. Wniosek o jego wydanie powinien pokazywać stosowanie przez zakład najlepszych dostępnych technik.

 

sitemap