Tworzywa sztuczne Warszawa

W przemyśle powstaje wiele różnych odpadów. Do nich zaliczają się m.in. tworzywa sztuczne, kartony, czy też elektrośmieci. Te odpady w maksymalnym stopniu należy starać się ponownie wykorzystać.
Tworzywa sztuczne można przerobić na jakiś inny produkt. Przykładowo z butelek plastikowych można wytworzyć koszulki.
Kartony nadają się do przetworzenia na np.papier toaletowy.
Największy problem stanowią elektrośmieci, a wśród nich baterie i akumulatory, z których wycieki stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska. Dlatego należy oddawać te odpady wyspecjalizowany firmom, które wiedzą co z nimi zrobić.
W Polsce wykorzystanie odpadów wtórnych jest obecnie na niskim poziomie, ale następuje stopniowa poprawa. Można mieć nadzieję, że za kilka lat będziemy na poziomie europejskim.

sitemap