Oczyszczalnie przydomowe rybnik

Oczyszczalnia przydomowa

Na terenach, w których nie ma alternatywy przyłączenia domu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, często wznoszone są oczyszczalnie przydomowe
Przydomowe oczyszczalnie ścieków są to instalacje, które mogą odebrać nieczystości w budynkach użytkowanych przez parę, a nawet kilkadziesiąt osób. Większe wersje są w stanie odprowadzić ścieki nawet dwustu osób. Produkty przemiany pozyskane z oczyszczalni są ekologiczne a przy tym w pełni pewne dla otoczenia. Na rynku istnieje sporo firm, które trudnią się montażem przydomowych oczyszczalni ścieków. Muszą spełniać one sztywne warunki techniczne wyznaczone przez prawo polskie a przy tym europejskie.
Oczyszczanie ścieków jest to proces dwuetapowy. Pierwotnym etapem jest tak zwane podczyszczanie, które przebiega w osadniku gnilnym. Potem dochodzi do biologicznego rozbioru zanieczyszczeń, w którym biorą udział wieloaspektowe związki a przy tym procesy chemiczne.
sitemap